verloop consulten

verloop consulten

Verloop Consulten

  • Het eerste consult start met een uitgebreid vragengesprek (anamnese) betreffende uw klacht en medische voorgeschiedenis,
  • vervolgens vangen we aan met het lichamelijke onderzoek waarbij specifieke testen naar de beweeglijkheid van uw gewrichten ons in staat stellen een diagnose te maken,
  • we testen hierbij ook steeds naar contra-indicaties voor de behandeling en verwijzen u indien nodig eerst door naar uw huisarts of specialist.
  • Na dit onderzoek bespreken we met u het behandelplan en starten we de behandeling.

Meestal merkt u reeds na een eerste of tweede consult resultaat van de behandeling. Naargelang de voorgeschiedenis, chroniciteit en ernst van uw klachten zullen meerdere behandelingen of enkele jaarlijkse controlebehandelingen uw klacht verder doen afbouwen, stabiliseren of ondersteunen.

Uw behandelende osteopaat zal met u overleggen welke behandeltijd voor u aangewezen is bij de vervolgconsulten.

Dit kan nogmaals ongeveer een uur zijn, of er kan overgegaan worden op een behandeltijd van ongeveer 45 minuten of ongeveer 30 minuten, dit naargelang de bevindingen tijdens het eerste consult.