BSM-de jong Therapie

BSM-de jong Therapie

Samenwerking

Midden jaren 90 is de samenwerking gestart tussen de osteopathie praktijk Frank de Bakker en de BSM-de Jong therapeuten.

De BSM-de Jong therapie is een behandelwijze gebaseerd op neuro-fysiologische grondslag waarbij kinderen met leer-, gedrags-, en ontwikkelingsstoornissen behandeld worden.

De BSM-de Jong therapeuten werken vaak met een osteopaat samen om specifieke geboortetrauma’s en lichamelijke blokkades op te lossen om op die manier de verdere ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.

Voor verder informatie en behandelaars verwijzen we u door naar de website van de Beroepsvereniging van B.S.M. – de Jong therapeuten.