Welkom

Welkom op de website van de osteopathiepraktijk Frank de Bakker, DO-MRO.

Deze site leidt u door de inspirerende weg van osteopathie, embryologie, ontogenese en paleontologie die Osteopaat Frank de Bakker en zijn collega's bewandelen.

Daarnaast vindt u ook informatie betreffend het reilen en zeilen van de praktijk, zowel bestemd voor patiënten als therapeuten en organisaties die interesse hebben voor een behandeling, scholing of voordrachten.

In den beginne...

Na eerst een aantal jaren in dienstverband te hebben gewerkt, richtte Frank de Bakker in 1987 een groepspraktijk voor Fysiotherapie op. In 1982 is hij ook gestart met de opleiding tot osteopaat, eerst 2 jaar bij het toenmalige RSK (later FICO) en daarna 6 jaar bij het toenmalige IWGS in Antwerpen, nu bekend als college Sutherland. In 1992 studeerde Frank, na het schrijven van zijn thesis, definitief af als osteopaat en vestigde zich als 1 van de eerste geregistreerde osteopaten in Nederland.

Ondanks de opsplitsingen in het osteopathielandschap van die tijd, wat heeft geleid tot de verschillende basis-opleidingen van vandaag, liet Frank zich vooral inspireren en motiveren door Patrick van den Heede, wie door Frank tot op de dag van vandaag nog steeds als zijn grote voorbeeld en leermeester wordt beschouwd.

Het (embryologisch) gedachtengoed van Patrick van den Heede vond zijn weg in de reeds in Franks jeugd gegroeide passie voor ontogenese en paleontologie.

Dit leidde, in samenspel met de verdieping van de embryologische werken van Prof. E. Blechschmidt en de (nog steeds) niet in te tomen drang tot studie en (r)evolutie; tot het uitrijpen van een nieuw behandelconcept en stilaan een verschuiving in het osteopathielandschap.