Beslissing overheid: osteopathiepraktijken kunnen alleen behandelen op doktersvoorschrift, alle andere afspraken geannuleerd tot 6 april.

Bericht van onze Beroepsvereniging, het NVO en het Nederlands Register voor Osteopathie NRO (24 maart 2020).

Kabinet maakt aangescherpte maatregelen bekend: praktijken moeten sluiten, enkel behandeling mogelijk op doktersvoorschrift.

Vanavond heeft het kabinet strengere maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de zogenaamde contactberoepen, waarbij de afstand tussen personen minder dan 1,5 meter is. De minister van VWS heeft een duidelijke boodschap afgegeven.

Het NRO neemt deze maatregelen over. Dit betekent dat osteopathie tot nader order alleen nog maar is toegestaan voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele achteruitgang van het functioneren. Alleen de (huis)arts mag bepalen of hiervan sprake is. Er moet bij overleg met de (huis)arts duidelijk worden gemaakt dat:

- er sprake is van dreiging tot irreversibele achteruitgang van het functioneren

- osteopathie een behandelingsvorm is met direct lichamelijk contact

- vooraf wordt gescreend op symptomen die zouden kunnen wijzen op COVID-19 (verhoging / koorts, hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn) en dat bij aanwezigheid van een of meerdere van deze symptomen bij patiënt of osteopaat er geen contact gaat plaatsvinden

- de pbm maatregelen buiten het ziekenhuis (RIVM, klik hier) in acht worden genomen. U dient dus met een goedgekeurd mondneusmasker en wegwerphandschoenen te behandelen.

Bovenstaande maatregelen gelden zowel voor nieuwe patiënten als patiënten die al in behandeling zijn.

Alle overige behandelingen dienen tot nader order te worden uitgesteld.