Opleidingen en digitaal testschema ERIT

De behandelmethode en filosofie van Frank de Bakker wordt in een aantal opleidingen voor zowel osteopaten als niet-osteopaten in Nederland/België en Duitsland onderwezen. Ook een opleiding in Engeland is gestart.

De opleiding voor osteopaten in de Benelux bestaat uit 5 blokken van 3,5 dagen aangevuld met een applicatiecurssus voor de behandeling van kinderen met leer- en gedragsstoornissen van 3 dagen.

De opleidingen voor het buitenland bestaan uit 4 blokken van 3,5 dagen.

De opleiding voor niet osteopaten bestaat uit 5 blokken van 3,5 dag, aangevuld met een applicatiecursus voor de behandeling van kinderen met leer- en gedragsstoornissen van 3 dagen. 

In de loop van alle opleidingen worden er ook oefendagen georganiseerd.

 

 • Het eerste cursusblok is een beginnersblok waar de directe relaties getoond worden tussen de viscerale mobiliteit en de parietale mobiliteit. Er worden een aantal basistheorieën uitgelegd omtrent de werking van het zelfherstellend mechanisme en tevens worden de studenten gewezen op allerlei compenserende mechanismen in het lichaam. Deze compensatiemechanismen zijn zeer vaak de oorzaak van allerlei klachtenpatronen bij de mens maar worden door het lichaam gebruikt om vaak zeer uiteenlopende functiestoornissen te compenseren. Door deze visie krijgt de student de mogeljkheid om de patient op een holistische manier te gaan benaderen.
   
 • Het tweede cursusblok behandelt de thorax en de relaties en balansen tussen buik en thorax. Tevens komen er verschillende mechanische steunmechanismen aan bod die verklaren waarom en hoe deze balansen werken. Op het eind wordt een van de basisfilosofieën van de  (sacro)- craniaal therapie ter discussie gesteld. Is flexie ook flexie en is extensie wel extensie?
   
 • Het derde curususblok gaat dieper in op complexere steunmechanismen via druksystemen en arteriële en veneuze balansen. Dit wordt aangevuld met een totaal andere kijk op het neuro-vegetatief systeem, aangevuld met een niet-klassieke kijk op het sympatisch en para-sympatisch evenwicht. Tevens wordt er een begin gemaakt betreffend een structurele benadering van de schedel via embryologische principes.
   
 • Het vierde cursusblok rondt de voorgaande 3 blokken af door dieper in te gaan op een aantal basisprincipes. Er wordt uitgelegd waarom de structuren er uit zien zoals ze er uit zien en hoe wij deze structuren kunnen optimaliseren. De behandeling van het neuro-vegetatieve systeem wordt verder aangevuld en uitgediept en geïntegreerd in het craniaal denken. Tevens worden er een aantal zaken verteld over de behandeling van tanden en het testen van medicijnen waardoor de student zelf thuis verder kan ontwikkelen.
   
 • Het vijfde curususblok (voorlopig nog alleen toegankelijk voor osteopaten uit de Benelux) is volledig gewijd aan de andere kijk op het behandelen van de schedel. Deze cursus is een totaal andere visie op de balansen tussen schedel en romp. Nu wordt duidelijk dat de schedel niet te behandelen is zonder de romp te behandelen. Alleen op de schedel werken is gevaarlijk en kan makkelijk leiden tot grote dysbalansen in het lichaam. De ritmes worden gecreëerd in het lichaam en daar is de schedel aan onderhevig. De hersenen worden gevormd onder invloed van het hart, welk op haar beurt voor haar ontwikkeling volledig afhankelijk is van de lever. De hersenen vormen de schedel. Dus om de schedel en daarmee de  hersenen te willen beïnvloeden moeten we de lever en het hart kunnen behandelen. Om deze structuren te kunnen begrijpen (en behandelen) moeten we de oorsprong hiervan kennen d.w.z. het ontstaan van het vaatstelsel.

 

Daarnaast geeft Frank op freelance basis aanvullende cursussen voor het FICO in het kader van de opleiding voor kinderosteopathie. Hier behandelt hij het fenomeen huilbaby en vooral de problematiek rond reflux. Voor de toekomst staan er nog cursussen voor de osteopatische benadering voor ADHD en autisme op stapel.

De nieuwsberichten betrekking hebbend op de opleidingen worden automatisch onderaan deze pagina getoond.

In het submenu links meer informatie over de opleidingen voor osteopaten en niet-osteopaten (binnen de desbetreffende websites). 

 

Het testschema is gedigitaliseerd! ERIT.be

Eindelijk is het zover: het testschema is ontwikkeld tot een digitale applicatie die het mogelijk maakt patiëntendossiers op te stellen en te beheren. Dit met de aangeleerde tests en fysiologische achtergrond zoals die gedoceerd wordt in de cursussen.

De ondersteunende tool ERIT

De methode Geïntegreerde technieken vereist een specifieke anamnese en een doordachte set aan testen. De tool ERIT ondersteunt de osteopaat hierin:

 

 • In de praktijk getest - ontwikkeld door osteopaten voor osteopaten
 • Volledig proces - van anamnese en testen tot de behandeling
 • Historiek - vergelijk met vorige behandelingen
 • Rapportering - rapporteer consistent, zoals binnenkort verplicht
 • Up-to-date - regelmatige updates door het team van Frank de Bakker
 • Online - overal beschikbaar op computer en tablet
 • Veilig - beveiligde verbinding en dagelijkse back-ups

 

Alle informatie is te vinden op deze website: www.erit.be