Lezingen

 

Lezingen kunnen door scholen en verenigingen aangevraagd worden over samen te overleggen onderwerpen, dit inhoudelijk onder leiding van Frank de Bakker.
 

Een aanvraag voor een lezing kan u richten d.m.v. het contactformuler.