Kinderen

Voor de volgende LEER- EN GEDRAGSSTOORNISSEN kan u in onze praktijk terecht:

 • niet of moeilijk komen tot automatiseren
 • moeilijkheden met korte en/of lange termijngeheugen, integratie van nieuwe en oude leerstof
 • moeilijkheden met taal, spelling, begrijpend lezen
 • NLD
 • Autisme
 • Autistiforme beelden: Asperger, PDD-NOS
 • Dyslexie: moeilijkheden met lezen
 • Dyscalculie: moeilijkheden met rekenen
 • ADHD
 • woedeuitbarstingen
 • angsten
 • slaapproblemen

In de ontwikkeling of "uitrijping" van het kind zijn vanuit onze visie verschillende mijlpalen van essentieel belang, maar klassiek-medisch te vaak onderkend in de oorzaak en aanpak van bovenstaande problematiek. Wat volgt zijn enkele voorbeelden:

Bloeddrukopbouw

Na de geboorte hoort een kind op volgende wijze verder te ontwikkelen:

 • optillen van het hoofdje
 • rollen
 • zich opdrukken
 • komen tot kruiphouding
 • kruipen
 • zich optrekken en "opwippen" tot stand
 • beginnen met stappen

Al deze ontwikkelingen komen tot stand door de opbouw van de bloeddruk en de ontwikkeling van het hart.

Een krachtige ontwikkeling van bloeddruk en hart zorgt voor haar beurt voor de verdere ontwikkeling van van onze hersenen.

Oogontwikkeling

In normale omstandigheden ontwikkelt het oog zich van reflexkijken (breed gezichtsveld bij een baby) tot gefocused kijken en dieptezicht in de loop van peuter- en kleutertijd. Hierbij hoort een kind goed "scheel" te kunnen zien en horen de pupillen goed samen te kunnen trekken. Lukt dit niet, dan komt een kind niet tot cijfer- en letterherkenning.

==>  Allerlei blokkades t.h.v. schedel en romp kan dit ontwikkelingsproces afremmen of bemoeilijken en aanleiding geven tot bovenstaande problematiek.

Ook voor MOTORISCHE KLACHTEN kan u in de praktijk terecht:

 • doorgezakte voetjes
 • lopen op de tenen, hielen, buitenkant van de voeten
 • lopen met naar binnen of naar buiten gedraaid voetje of beentje
 • slordige fijne motoriek
 • beperkte oog-hand coördinatie
 • verminderde coördinatie van armen en benen tijdens bv. zwemmen
 • pijn in armen en beentjes, rugje of nek