Artikel in Rondje West

"Streekbedrijf de Bakker Osteopathie".

Wilma Valk, een medewerkster van de West-Zeeuwse streekkrant "Rondje West" vroeg een artikel te schrijven over het reilen en zeilen van onze praktijk in de rubriek "Streekbedrijf in de kijker".
Het is een heel mooi artikel geworden waarover we al heel wat leuke reacties hebben gekregen.

Op de dag van het interview was het volledige team niet aanwezig: 3 collega's en onze 2 secretaresses ontbreken op de foto.

Veel leesplezier!

STREEKBEDRIJF: DE BAKKER OSTEOPATHIE.

Fysiotherapie houdt zich bezig met behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat van de mens. Frank de Bakker was als fysiotherapeut enkele jaren betrokken bij de praktijk voor fysiotherapie in Aardenburg. Tijdens zijn werk werd hem duidelijk dat het behandelen van klachten hem niet de voldoening gaf die hij ervan verwachtte. Hij wilde meer voor zijn cliënten kunnen doen, niet alleen de klachten behandelen, maar de oorzaak ervan.

Frank ging weer leren, hij studeerde af als osteopaat in 1992, hij hield eerst praktijk in Aardenburg en vanaf 1999 werkt hij vanuit zijn eigen praktijk aan de Biezenstraat in de Biezen bij Eede. Tegenwoordig samen met nog zes collega’s.
Osteopathie is een nog vrij onbekende tak in de medische wereld. Het woord is samen gezet uit twee Griekse woordstammen: osteo = bot en pathos = lijden. Vrij geïnterpreteerd betekend het ziek worden door blokkades in het lichaam.

Osteopathie wordt vaak gezien als alternatieve geneeswijze, toch bestaat het al heel lang. De principes werden al in 1874 vastgelegd door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still, osteopathie is dus een al lang beproefde geneeswijze.

“Het boeiende aan osteopathie is dat je op zoek gaat naar de oorzaak van de klacht”, verduidelijkt Steve Temmerman, een van de collega’s van Frank. “We zien het lichaam als 1 geheel en kijken dus niet alleen naar de lokale pijn”. Deze aanpak helpt in het bieden van kwaliteit in de behandeling van musculoskeletale klachten, verschillende ziektebeelden en leer- en gedragsstoornissen bij kinderen. En dat blijkt, want de praktijk is de laatste jaren alleen maar gegroeid. Het aantal behandelingen is geheel afhankelijk van de klachten. Soms, bij acute aandoeningen zoals spit of een verdraaide nek helpen we snel en is de klacht na drie behandelingen meestal helemaal verholpen. Bij andere kwalen zoals chronische slijtage, hoofdpijn, darmklachten of migraine adviseren we de cliënten om halfjaarlijks voor een controlebehandeling terug te komen. Op deze manier kunnen we preventief te werk gaan.

Veel van de plotseling opkomende klachten behandelt het team sinds kort tijdens de zogenaamde ‘vrije inloop’, extra spreekuren zonder vooraf gemaakte afspraak op maandag- en donderdagavond tussen 18.15 en 19 uur. ,,Tijdens een korte interventie van circa twintig minuten kunnen we de eerste, scherpe pijn wegnemen”, aldus Steve. ,,Vervolgens kunnen we, indien nodig, een vervolgafspraak maken om de oorzaak van de klacht verder te behandelen. Van dit spreekuur wordt dankbaar gebruik gemaakt en tot onze verrassing maken mensen ook gebruik van deze mogelijkheid om na te gaan of osteopathie iets voor hun klachtenbeeld kan betekenen.”

Osteopaten behandelen cliënten in alle leeftijden. Van huilbaby’s met darmkrampen tot ouderen: ,,Ja, vroeger zei men dat baby’s en kinderen wel over hun klachten heen groeien, maar vaak is een bevalling de oorzaak van deze problemen en dan kunnen wij blokkades losmaken en daardoor baby’s snel van klachten afhelpen. Veel gemak voor moeder en kind.”

De participanten in de praktijk beheersen alle disciplines van het vak, ze zijn ‘allround’! ,,Dat is een groot voordeel”, meent Temmerman. ,,We hebben een keer per week overleg, van ongeveer 2 uur. Dan wisselen we ervaringen uit, helpen elkaar bij problemen en met vragen die we hebben. Dat alles is de kracht van een groepspraktijk en daardoor kunnen we omdat we allemaal volgens dezelfde regels werken, en indien nodig, patiënten van elkaar overnemen tijdens bv. vakanties en cursussen.”

Een praktijk in de Biezen, zomaar in de polder tussen Aardenburg en Eede in, is dat makkelijk te vinden voor de patiënten? ,,Ja”, lacht Steve. Dat is inderdaad bijzonder.  Ze komen hier vanuit heel Nederland, van Groningen tot Limburg. We hebben in de loop der jaren echt een naam opgebouwd. Ook sturen collega’s patiënten naar hier voor een tweede opinie. Frank is daarnaast bevoegd door het NRO, het Nederlands Register voor Osteopathie om bijscholing te geven. Dit vindt voor de 15° maal plaats in Antwerpen. Een officieel erkende cursus waar hij veel plezier aan beleefd. Frank heeft samen met de collega’s echt passie voor zijn werk, werkt volledig mee in de praktijk en kan zijn ervaringen niet alleen gebruiken bij het lesgeven, maar ook aan ons doorgeven.” Dit heeft ertoe geleidt dat ik in september de cursus voor de derde maal in Keulen, Duitsland voor mijn rekening neem, samen met 2 collega’s, zegt Steve. En voor 2014 staat Engeland in de startblokken.

Volgens Steve is van de medische wetenschap nog maar het topje van de ijsberg bekend¨,,Studies en onderzoeken gaan nog steeds door, hetgeen we integreren in ons werk. Deze evolutie helpt ons de basis te verdiepen in de ondersteuning van het zelf herstellend vermogen en helpt ons steeds weer nieuwe insteken te vinden om mensen te helpen, want dat is toch wat we willen. Dokter Andrew Still is vanuit het herkennen van zijn eigen beperkingen tot deze vorm van therapie gekomen. Hij is gaan zoeken naar het zelfherstellende vermogen van het eigen lichaam, hetgeen hij met zijn opleiding als arts onvoldoende kon plaatsen.

Natuurlijk zijn er indicaties die wij niet mogen  behandelen, dan denk ik aan ernstige ziektes, ontstekingen of kanker. Dan verwijzen we onmiddellijk door naar de huisarts. Andere zaken zoals slijtage of reuma kunnen wij niet herstellen, maar wel helpen stabiliseren en de klachten die hier uit voorkomen, sterk verminderen. We communiceren hierover heel duidelijk met de patiënt, en zoeken dan oplossingen. Het helpen van de patiënt staat altijd voorop, ook als er therapeutische beperkingen zijn.

Wie een afspraak bij de praktijk van Frank de Bakker wil maken kan, indien gewenst, zijn voorkeur aangeven: ,,We hebben in ons team zowel mannen als vrouwen. Soms wil iemand liever door een vrouw behandeld worden, dat kan dan. Meestal kan iemand binnen 2 weken in de praktijk terecht, onze 2 secretaresses beheren onze agenda’s zeer nauwgezet. Bij een echt spoedgeval verwijzen ze naar ons inloopspreekuur. Wij zoeken altijd naar een snelle oplossing voor een acuut probleem. Wij zijn er om te helpen, met het hele team.”